MATUKIO

UZINDUZI WA DUKA JIPYA LA WAKALA WA MTEWELE GENERAL TRADERS KIJIJI CHA MAMONGORO

Tukitoa elimu Iliyoambatana na uzinduzi wa duka jipya la wakala wa Mtewele General traders Kijiji Cha Mamongoro.Pamoja za elimu juu ya matmizi sahihi ya mbolea zetu ikiwemo mbolea za kupandia ,mbolea za kukuzia pamoja na mbolea za kubebeshea kwa mazao yote ya nafaka(mahindi,uwele,ngano,mtama,shayiri) na mbogamboga (viazi)

Yefta Msemwa

jepthahcamis@gmail.com

softwaredeveloper, interprenuwers.

Follow Me:

Comments